Tänään 30.11.2021 nimipäiviä viettää: Antti, Antero, Atte, Anders, Andreas, Andre ja Andrea onnea!

Melodinen-molli

Melodisessa molliasteikossa (eng. = Real melodic or Jazz minor) pudotetaan 3 sävel, eli terssi, yhden nauhanvälin alaspäin ns. molliterssiksi. Muilta osin melodinen molliasteikko on kuten duuriasteikko, sisältäen muut duuriasteikon äänet. Melodiset molliasteikot on ensin hankala "kuulla", mutta kuulo harjaantuu niitä harjoitellessa. Jazz musiikissa melodiset mollit ovat suuressa osassa.

Nouseva C melodinen-molli - 5 eri asemassa

Alla on melodiset mollit C -sävellajista viidestä eri asemasta, noustaan siis kaulaa taas ylöspäin. Kaikki sormitustyypit periytyvät duurisormituksista.

Periytyvä:
Sormitustyyppi 1 (asema 2)
Sormitus 1
Aloita asteikon soitto perusäänestä (A kieli 3 nauha), kuuntele esimerkki: C-melod.molli-asema2.mid

 

Sormitustyyppi 4 (asema 5)
Sormitus 4

 

Sormitustyyppi 2 (asema 7)
Sormitus 2

 

Sormitustyyppi 1A (asema 9)
Sormitus 1A

 

Sormitustyyppi 3 (asema 12)
Sormitus 3